Brugerroller og brugerhåndtering

Som rumejer i Fronter, er det meget vigtigt at du kender de fire forskellige brugerroller der findes. Med ejerret, har du rettighederne til at tilføje brugere, enkeltvis eller som grupper, samt ændre andre brugeres roller.

Inde i Deltagere

Inde i Deltagere
 1. Ved at klikke på Deltagere i venstremenuen, kan du komme ind og se deltagerlisten. Den kan som regel også ses af brugere med slette- skrive- og læseret. Dog ikke altid.
 2. Til højre kan du se hvilken adgang (brugerret) de enkelte brugere har. Der er her tale om nogle testbrugere, jeg har adgang til, så derfor de mærkelige navne.
 3. Ved at klikke på Ændre kommer du til det sted, hvor du kan ændre brugeres rettigheder og tilføje brugere. Kun rumejere og adminin´s har denne knap.

Her har jeg klikket på Ændre

Her har jeg klikket på Ændre

Her kan vi ændre brugeres rettigheder og tilføje flere brugere (deltagere/kontakter).

 1. Her er brugere der er tilføjet som enkeltbrugere. Selvom en bruger findes i en gruppe, kan den også tilføjes som enkeltbruger, På den måde kan en bruger fra en gruppe få en højere brugerrolle.
 2. Her ser vi grupper der er tilføjet. Den kan enten være sis-grupper, ad-grupper (personale) eller manuelt oprettede grupper.
 3. I denne kolonne fremgår det hvilke brugerroller enkeltbrugere ell. grupper har.
 4. Her kan brugere og grupper fjernes fra rummet. Ved at fjerne nogen, bliver de ikke slettet fra Fronter, blot fjernet fra rummet.
 5. Her kan enkeltbrugere og grupper´s brugerolle ændres.

Sådan ser det ud nå man ændrer brugerroller

Sådan ser det ud nå man ændrer brugerroller

Her har jeg klikket på Ændre ud for gruppen valov-test. Så får jeg mulighed for at ændre brugerrollen (rettighederne). Her var det for en hel gruppe - det er det samme man gør for enkeltpersoner.

Hvem vedligeholder hvad?

Hvem vedligeholder hvad?

Der hersker ofte en del forvirring om hvem der håndterer brugere i Fronter. Derfor lidt facts.

 • Studerende oprettes i it-systemerne og dermed også i Fronter på baggrund at tilknytning til SIS aktiviteter. I Fronter har et hold, klasse, årgang ol. præcis det samme navn, som det pågældende sis-aktivitet. Hvis man kender sis-aktivitetens navn, kan man uden videre søge det frem i Fronter.
 • Ansatte i Absalon bliver også håndteret via SIS. Det er HR afdelingen der sørger for, at ansatte er indskrevet i SIS og dermed også optræder i Fronter. Ansatte kan søges frem enkelvis eller som gruppe.
 • Eksterne brugere - her er det lidt forskelligt hvordan det håndteres, på de forskelige uddanelser og afdelinger. Der er lavet aftaler i hvert tilfælde hvor en afdeling eller udd. kan få eksterne brugere ind i Fronter.

Nå så brugere skal tilføjes til et eller flere fronterrum, så gøres det af Fronteradmin´s eller rumejere. Sørg for at bruge brugere - hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Det er let at vedligeholde en gruppe, men fronterrum hvor brugere er tilføjet som enkeltbrugere, er et mareridt og bliver som regel ikke vedligeholdt.

En screencast om brugerroller i Fronter

Er på vej