Rum i Fronter (mest for studerende)

Det er i fronterrummene samarbejdet/undervisningen foregår. De enkelte uddannelser har forskellige indretninger af deres fronterrum. I rummene er der nogle værktøjer til samarbejde, kommunikation og opbevaring af dokumenter.

Det er vigtigt at vide at siden Rum i Fronter kan se forskellig ud fra hold til hold. Det er nemlig rummets ejer der selv bestemmer indretningen af rummet.

Rummets forside

Rummets forside

Når man går ind i et fronterrum kommer man til en forside. Det minder meget om Dagens - blot med den forskel at rummets forside har en menu i venstre side og indholdet i rummet er udelukkende for de brugere som er medlemmer i rummet. Hvad man kan gøre i rummet afhænger af den brugerrolle man har i det pågældende rum.

Elementer på rummets forside

Elementer på rummets forside

Kun rummets ejer/ejere kan ændre på indretningen af rummets forside. Her er vist nogle af de mest brugte elementer.

  1. Her er "toppen" af rumforsiden. Den findes i alle rum. Rumejeren kan sætte billeder ind og skrive tekst og links
  2. Beskedfunktionen er meget brugt og findes vist i alle fronterrum. En besked skrevet i rummet er til alle medlemmer af rummet. Beskeden bliver vist i rummet, men også på den enkelte brugers Dagens. Forskellen er at på Dagens vises beskeder fra alle de rum man er medlem af på rummets forside vises kun beskeder fra selve rummet.
  3. Dokumenter - her vises de nyeste dokumenter der er uploadet til fronterrummet
  4. RSS feeds: nogle rum har visning af RSS feeds - dvs. nyheder for én eller flere hjemmesider

Rummets værktøjer

Rummets værktøjer

Hvilke værktøjer der findes i et fronterrum afgøres af ejeren af rummet. Der kan være flere grunde til at have flere eller færre værktøjer i et fronterrum. Det som er vist her dækker meget godt hvad fronterrummene på mange af vores uddannelser har af værktøjer.

Det første værktøj (menupunkt) Rum er blot linket til selve rummets startside. I de følgende afsnit gennemgås de andre værktøjer

Deltagere

Deltagere

Deltagere i rummet kan se hvem de andre deltagere er, ved at gå ind i Deltagere som findes i venstre menuen.

Forum

Forum

I Fronter er det let at lave et diskussionsfora. Mange rum har adgang til diskussionsfora i venstremenuen. Her kan man oprette fora efter behov.

Arkiv

Arkiv

En af de vigtigste funktioner/værktøjer i Fronter er arkivet. Her kan man uploade og oprette dokumenter. Der er også mulighed for at lægge links, prøver og diskussionsfora. Ofte er dokumenterne organiseret i en hensigtsmæssig mappestruktur.

Aflevering

Aflevering

Fronter har et særligt system til aflevering af skriftligt arbejde. Afleveringsmapper kan findes som et værktøj i venstre menu. Det er dog også muligt at lave afleveringsmapper, hvor man skulle have behov for det i arkivet.

Screencast om Rum i Fronter

Vejledning lavet af Poul Erik Løvskov - University College Sjælland - 2012