Sideværktøjet

Sideværktøjet i Fronter er et værktøj som gør det muligt at oprette sider der rummer tekst og billeder. Endvidere kan man indsætte en hel del af Fronters særlige funktioner direkte på siden.

Start i arkivet

Start i arkivet

Klik på Opret og vælg så Side

Her er flere valgmuligheder

Her er flere valgmuligheder
  1. Giv dokumentet et navn (siden)
  2. Lav evt en beskrivelse

Klik så på Gem

Siden opbygges af elementer

Siden opbygges af elementer

Her er de muligheder der er i sideværktøjet. Man bruger mest "Indsæt tekst"

Vi indsætter et tekstelement

Slut af med at klikke på Gem

Flere elementer

Vi er stadig i redigeringstilstand. Nu vil jeg sætte et tekstelement mere ind til højre for det første - klik på plustegnet til højre.

Som det ses er der plustegn andre steder - her kan man så bestemme hvor man vil have indsat et element mere.

Så er der 2 tekstelementer på siden

Jeg klikker på plustegnet nederst for at få sat endnu et tekstelement ind under de første to.

Vi sætter lige en video ind fra Youtube

Vi sætter lige en video ind fra Youtube

Klik på knappen Indsæt og upload medie.

Nu kan vi søge en video frem fra Youtube

Nu kan vi søge en video frem fra Youtube
  1. Skriv navnet på videoen eller en søgetekst
  2. Klik så på Søg

Vi kommer nu direkte ind i Youtube

Vi kommer nu direkte ind i Youtube

Her er vi i Youtube - jeg skal bruge videoen Alma synger - klik så på Add video.

Så er videoen indsat på siden

Så er videoen indsat på siden

Der står bare IFRAME, men det er er ikke noget problem - klik på Gem.

Så synger Alma

Så synger Alma

Slut af med at klikke på Afslut nederst på siden.

Siden er klar til brug

Klik på blyanten for at redigere eller tilføje flere elementer.

Screencast om Sideværktøjet

Sideværktøjet

Vejledning lavet af Poul Erik Løvskov - University College Sjælland - 2012