Personlige værktøjer

Find menupunktet Personlige værktøjer

Find menupunktet Personlige værktøjer

Klik på den lille hvide trekant for at åbne de personlige værktøjer.

Mulighederne i Personlige værktøjer

Mulighederne i Personlige værktøjer

Her er de personlige værktøjer der er tilgængelige. Det kan godt tænkes at der kommer flere muligheder efterhånden.

Søg

Søg

Søgefunktionen har 3 funktioner

  • Kontakter - her kan man søge efter kontakter man har lov til at se
  • Indhold - her er det selve indholdet i fronterrummene man er medlem af, man kan søge på
  • Liste over venner - her kan man lave en liste over særlige medlemmer (venner som man selv vælger)

Mit arkiv

Mit arkiv

Mit arkiv har stort set de samme funktoner som arkivet i fronterrum. Forskellen er dog at kun brugeren selv kan se indhold i Mit arkiv. Hvis man skal dele noget fra Mit arkiv, så må man kopiere det over i et fronterrum.

Google Docs

Google Docs

I Absalon har alle adgang til Google Docs. For at lette adgangen til Google Docs, har vi lavet et link dertil inde i Personlige værktøjer.

Huskelapper

Huskelapper

En funktion som kan bruges til at sende personlige beskeder til andre fronterbrugere.

Min portfolio

Min portfolio

Alle fronterbrugere har en Personlig portfolio. Her opsamles resultater fra afleveringer og prøver. Studerende kan også kopiere dokumenter fra fronterrum over til den porsonlige portfolio. Der er flere forskellige søgefunktioner og filtreringsmuligheder. I den personlige portfolio kan man som bruger også se alle de aktiviteter man i øvrigt har lavet på Fronter.