IT-vejledninger i AbsalonWeb- og videokonference Videokonferencesystemet (H.323)Hvordan deltager jeg i et videomøde fra min telefon? (Telefonkald)

Hvordan deltager jeg i et videomøde fra min telefon? (Telefonkald)

Det er muligt at tilgå et virtuelt møderum fra sine mobiltelefon. Der etableres en forbindelse uden video, men med lyd begge veje.

- Således kan du fx deltage i et møde fra din bil med headset.

OBS: Du kan også bruge "Skype Out" til opkaldet fra Danmark.

Møderums-ID

Indhent møderums-ID fra mødelederen (f.eks. Møderum 1: 616004 eller møderum 2: 616005).

Ring op

Ring til telefonnummeret: (+45) 8873 8884 (almindelig dansk opkaldstakst).

Følg anvisningen

Indtast det aktuelle møderums-ID efterfulgt af #:

F.eks. 616004# eller Møderum 2: 616005#

Stillet igennem

Dit opkald viderestilles til møderummet.

Vejledning lavet af Lasse Højer-Pedersen - University College Sjælland - 2013