Polycom: Hvordan kan jeg deltage i et videomøde fra min computer?

Denne guide give dig mulighed for at deltage i et fælles videomøde (multikald) i et virtuelt mødelokale. Det betyder at du kan se og blive set fra din egen computer og ringe ind i det videokonferencesystem, som vi anvender i Absalon.

Vælg møderum

Du skal kende navnet på det virtuelle mødelokalet for at kunne ringe til det (kan oplyses af helpdesk).

I Absalon har vi to virtuelle mødelokaler som der kan ringes ind i.

Møderum1: 616004

Møderum2: 616005

Aftalt med dine kolleger hvilket lokalet i bruger. Er lokalet optaget kan det andet bruges.

Log ind

Log ind

Gå til: http://v.deic.dk

1) Vælg fanebladet "Join Meeting" hvis det ikke allerede er valgt.

2) Skriv dit navn

3) Skriv nummeret på mødelokalet

4) Klik "Participate Now"

Installer plug-in

Installer plug-in

Hvis det er først gang du bruger Scopia skal en såkaldt plug-in installeres.

  • Klik "Install" og følg vejledningen.

OBS: Bruger du Firefox på skal du genstarte Firefox. Alternativt kan du bruge Google Chrome som genstarter automatisk.

Godkend evt. retningslinjer

Godkend evt. retningslinjer

Hvis du bliver spurgt, så klik "Continue" for at acceptere aftalens retninglinjer.

 

Du er nu i mødet

Du er nu i mødet

Forbindelsen er etableret

Aktiver mikrofon

Aktiver mikrofon

For at modparten kan høre dig skal du un-mute din mikrofon øverst i venstre hjørne.

Brug i øvrigt gerne headset.

Mere info

For mere info om Scopia-clienten og funktionerne, se:

http://forskningsnettet.dk/via_computer_dk