IT-vejledninger i AbsalonRediger video Windows Live Movie MakerIndsæt overgange og visuelle effekter i Windows Live Movie Maker

Indsæt overgange og visuelle effekter i Windows Live Movie Maker

Overgange i videoer kan virke både naturligt velvalgte og overdimensionerede. Overvej derfor grundigt hvilket udtryk din video skal have.

Visuelle effekter kan på samme måde forstærke en særlig stil men kan også skabe uro.

Klik "Animation"

Klik "Animation"
  • Klik først på fanebladet "Animationer"

Vælg klip for overgangen

Vælg klip for overgangen

Klik på det klip hvor der skal tilføjes en animation. Hvis animationen skal fungere som en overgang mellem to klip, vælges det sidste klip.

Vælg en overgang (animation)

Vælg en overgang (animation)

Ved at holde musen over de enkelte overgange, demonsteres effekten i vinduet nedenfor.

  • Vælg en animation / overgang ved at klikke på den.

Overgang tilføjet

Overgang tilføjet

På klippet er nu kommet en lille trekant i det nederst venstre hjørne, dette viser at der er tilknyttet en animation / overgang på klippet.

Vælg en "panorering"

Vælg en "panorering"

Du kan på samme måde som animationer vælge en panorering. Når du vælger panoreringer vil det konkrete valgte klip panorerer i den retning, der vælges. Varigheden af panoreringen tilpasses klippets varighed.

Panorering tilføjet

Panorering tilføjet

På klippet er nu kommet en lille firkant i det øverste venstre hjørne, dette viser at der er tilknyttet en panorering på klippet.

Vælg en visuel effekt

Vælg en visuel effekt
  • Klik først på fanebladet "Visuelle effekter".

Vælg klip

Vælg klip
  • Vælg det konkrete klip hvor du vil tilføre en visuel effekt.

Vælg den visuelle effekt

Vælg den visuelle effekt
  • Klik på en effekt på linjen øverst.

Effekt valgt

Effekt valgt

Her er eksempelvis valgt et blåfilter, som skal give et lys der minder om et natbillede.

Vejledning lavet af Lasse Højer-Pedersen - University College Sjælland - 2012