Afleveringsmapper (mest for studerende)

Afleveringsmapper er en særlig type mapper i Fronter. En afleveringsmappe er beregnet til at du kan aflevere skriftligt arbejde og efterfølgende få det bedømt af din underviser. Der er et par ting du skal vide om afleveringsmapper, så du ikke kommer til at lave en fejl i forbindelse med en aflevering (opgaveaflevering). Dem kigger vi nærmere på her.

Du skal være opmærksom på at man kan aflevere sit arbejde i en afleveringsmappe på to forskellige måder. Dels som aflevering for dig selv alene og dels som en gruppeaflevering. I det følgende vil jeg vise dig begge muligheder.

Personlig aflevering

Personlig aflevering

Du kan finde afleveringsmapper to forskellige steder. Dels som et værktøj i selve rummet. Det vil sige at der i venstremenuen er et link til Aflevering. Det er også muligt at din underviser har valgt at placere afleveringsmapper inde i selve arkivet. Det får du forklaret af den underviser, som beder dig om at foretage en aflevering.

Her har jeg vist det som et værtkøj i venstremenuen.

Inde i mappen - Aflevering

Inde i mappen - Aflevering

Her har jeg åbnet mappen Aflevering. Der er bare en aflevering, der kan godt være flere, men her er der altså bare én. Afleveringen hedder 1. aflevering. Der er et grønt mærke, som indikerer, at jeg endnu ikke har åbnet mappen 1. aflevering.

Inde i 1. aflevering

Inde i 1. aflevering

Når du er kommet ind i afleveringsmappen, skal du kigge efter selve opgaveformuleringen. Her hedder den: første aflevering.pdf - opgaveformuleringen har sikkert en andet navn i dine afleveringer. Her er det en PDF fil, som du skal åbne, læse og forholde dig til.

Nu skal du aflevere din skriftlige opgave

Nu skal du aflevere din skriftlige opgave

Klik her og vælg Upload enkelt fil (fordi du kun har et enkelt dokuent at aflevere). Vælg så dit dokument (fil) og upload.

Aflevering på vej

Aflevering på vej
 1. Her er det dokumentet, som er selve opgaven valgt
 2. Du kan eventuelt skrive din egen reflektion - måske en god idé :)
 3. Nu skal du bare klikke på Gem

Opgaven afleveret

Opgaven afleveret

Når du får dette billede, så kan du være sikker på at din opgave er afleveret. Din underviser kan nu også se afleveringen. Når du afleverer på denne måde, er det kun din underviser/undervisere, der kan se hvad du har afleveret.

Nu skal du bare afvente at du får din aflevering bedømt.

1.   Dette symbol betyder at afleveringen endnu ikke er bedømt.

Så er afleveringen bedømt

Så er afleveringen bedømt

Så har din underviser set- og bedømt afleveringen.

 1. Status - godkendt
 2. Her er din egen reflektion
 3. Din underviser har givet dig en kommentar
 4. Sæt flueben for at få detaljerne vist (egen reflektion og underviserens kommentar)

Gruppeaflevering

Gruppeaflevering

Her er jeg gået ind i Aflevering igen. Denne gang vil jeg lave en gruppeaflevering i den mappe der hedder 2. aflevering.

Vælg Upload fil

Vælg Upload fil

Igen vælger jeg Upload fil - på samme måde som ved en personlig aflevering. Jeg vælger punktet Upload enkelt fil.

 1. Vælg filen (dokumentet) på din computer
 2. Skriv gerne lidt her
 3. Klik på Tilpas brugere
 4. Vælg gruppeaflevering
 5. Sæt mærke ved dem du afleverer sammen med

Slut af med at klikke på Gem

Så er der afleveret for gruppen

Så er der afleveret for gruppen

Opgaven er afleveret som en gruppeaflevering. Bemærk at der står (Gruppe aflevering)

Underviseren kan se at det er en gruppeaflevering og hvem der er deltagere i gruppen.

De andre gruppemedlemmer kan også se at de har afleveret som en gruppe.