Adobe Connect i forskellige scenarier

Scenarier- forskellige måder at løse opgaver med Adobe Connect

Mødelokale

Konferencelokale

Kontor-pc/bærbar

Eksamen

Undervisning

Mødelokale

Scenarie: Mødelokale med speakerphone og 360 grader stemmeaktiveret kamera

Scenariet her understøtter flere personer i et mødelokale, der deltager i et netmøde via Adobe Connect. Polycom CX5000 er en speakerphone med højttaler og mikrofon, der forhindrer ekko under mødet, og består samtidig af en række kameraer i toppen, der dækker deltagerne hele bordet rundt. Du bør benytte Windows 7 til CX5000. 

Enheden vil automatisk lytte til, hvem der taler, og aktivere et kamera i retning mod vedkommende. Det kan ses i dette billede i sammenhæng med Connects brugerflade.

Fordelen er, at kun én maskine under mødet behøver at være sluttet til Polycom-enheden og være konfigureret i forhold til lyd og kamera. Derved undgår man f.eks. ekko. De resterende deltagere kan åbne deres laptop for bedre at følge aktiviteterne visuelt. Det gælder at se de andres video, slides, skærm og tekst, der deles under mødet.

Scenariet vil kunne understøtte en række forskellige mødetyper, herunder beslutningsmøder, koordinationsmøder, oplægsmøder, brainstorming, vejledning, support, eksamener, m.m.

Konferencelokale

Scenarie: Konferencelokale med interaktiv whiteboard, speakerphone og HD-webkamera

Scenariet her understøtter flere personer i et mødelokale, der deltager i et netmøde via Adobe Connect. Speakerphone, her ClearOne 150, er en kombination af højttaler og mikrofon, der sikrer at mødedeltagerne kan høre hinanden uden problemer med ekko. Den er, sammen med netopkoblet computer, fundamentet for netmødet.

Den interaktive tavle/whiteboard, her SmartBoard 685, sikrer at mødedeltagerne kan sidde afslappet og følge video af de virtuelle deltagere, præsentationer, illustratoner, tekst m.m. Øjnene hviler bedre i forhold til en stor skærm og kroppen er ikke låst til en laptop.

F.eks. kan deltagerne i det fysiske møderum gå op til tavlen og holde en præsentation, skrive og tegne på tavlen. Alle andre virtuelle deltagere i netmødet kan følge med og desuden selv skrive og tegne på tavlen.

En deltager i det fysiske møderum kan gribe den lille interaktive skriveplade, Wacom Graphire, og interagere med den store interaktive tavle uden at skulle op til tavlen. 

Et højtopløseligt HD webkamera, aller øverst oppe til højre i billedet, dækker hele møderummet, således at alle de virtuelle mødedeltagere kan se deltagerne i det fysiske mødelokale. 

Scenariet vil kunne understøtte en række forskellige mødetyper, herunder beslutningsmøder, koordinationsmøder, oplægsmøder, brainstorming, undervisning, m.m. 

Kontor med pc/bærbar

Scenarie: Kontor/hjemmekontor med computer, USB-headset og webkamera

Hvis du har et godt headset, eller eventuel en lille speakerphone, kan du typisk understøtte møder i Adobe Connect med eksisterende computer og netforbindelse.

Det kræver alene, at du har en hurtigere computer/laptop, der ikke er over 3-4 år gammel, samt en netforbindelse på min. 1 Mbit download / 256 upload. Mindre kan gøre det, men da kan du i visse situationer få brug for at konfigurere Connect korrekt. 

Vi anbefaler anvendelse af USB-headset for bedre lydkvalitet og konfiguration, men du kan også benytte en lille speakerphone - f.eks. ClearOne Chat 50

Hardware-alternativer:
Logitech Premium Notebook > andre USB headsets, eller ClearOne Chat 50, eller Phoenix Duet Executive

Logitech Webcam Pro 5000 > indbygget webkamera i eksisterende laptop/skærm, andre USB webkameraer (Vær opmærksom på, at kun få webkameraer understøtter Mac)

Undervisning

Undervisning i et større lokale, samtidig med undervisning via nettet, er ofte det mest udfordrende scenarie at understøtte. Det gælder især, hvis alle skal deltage med god lyd. Her kan du se et bud på, hvordan scenariet kan etableres. 

Undervisningslokalet:

 1. Trådløs internet til alle deltagere
 2. Strøm ved alle bordene
 3. En bordmikrofon (per to deltagere), der skal aktiveres med en finger, og automatisk slukker, når man løfter fingeren
  Alternativ: Underviser gentager spørgmål og kommentarer fra salen
 4. Underviser benytter trådløs clip-on-mikrofon, f.eks. microport
 5. Central lydmixer håndterer alle bordmikrofoner, trådløse mikrofoner, samt lyden fra de virtuelle deltagere
  Alternativ: Underviser gentager spørgmål og kommentarer fra salen, hvorved kun én mikrofon på underviseren er nødvendig
 6. Lyd fra de vituelle deltagere sendes ud over højttalere
 7. Lyd fra auditoriet sendes også direkte ud over højttalerne
 8. Lyd fra auditoriet, minus lyd fra de virtuelle deltagere i Connect (mix minus), sendes ud til de virtuelle deltagere via Connect
  Note: Primært en problematik ved anvendelse af central lydmixer, der håndterer både lyden fra de virtuelle deltagere og lyden fra auditoriet
 9. Lydtekniker bør monitorere lyden i Connect og i salen, og have adgang til at justere lyden i Connect og i salen
 10. Underviser har en stor interaktiv tavle, der kan skrives på som på en almindelig tavle
 11. Underviser har stor referenceskærm, hvor Adobe Connect bliver vist.
  Referenceskærm giver mulighed for særlig visning i Connect via Meeting > Prepare mode.
  Her kan man f.eks. vise video i stor rude.
  1. Log ind med anden bruger,  og gør denne bruger til Host
  2. Aktivér Meeting > Prepare Mode
  3. Gå til anden layout og tilpas Pod-ruderne efter ønske, uafhængig af visning for alle andre deltagere
   Alternativ: Underviser kan benytte kun én interaktiv tavle med Connect åben, hvor virtuelle deltagere også vises
 12. Den primære visuelle reference for deltagere er deres egen medbragte laptop / tablet, hvor møderum er åbnet
 13. Det er vigtigt at instruere alle deltagere i auditoriet i at slukke for deres lyd på laptop, tablet m.m., hvis de er logget ind i det virtuelle møderum i Connect
 14. Kamera viser underviseren (f.eks. m. et PTZ-kamera), og deltagerne kan slå kamera til på egen computer, når de taler
 15. Alle deltagere kan følge chat, og skrive i chatten
 16. Moderator håndterer chat

Virtuelle deltagere:

 • Benytter headset med deres computer eller tablet etc.
 • Benytter indbygget eller ekstern webkamera
 • Kan benytte tablets til interaktion med tavler i Connect (f.eks. via en iPad eller lignende)
 • Alle deltagerne kan følge chat, og skrive i chatten
 • Moderator håndterer chat
Eksamen

Mundtlig eksamination via Adobe Connect

Den studerende (pigen) har lige fået sin karakter og er godt tilfreds. Hun befinder sig i Spanien mens den danske censor sidder i Luxembourg og vejlederen i USA.

Hvorfor gennemføre eksamination via Adobe Connect?

1. P.g.a. fleksibiliteten
2. P.g.a. store besparelser på rejsetid- og omkostninger
3. Derved nemmere at finde en censor indenfor specifikt emne

Hvornår anvendes Adobe Connect til mundtlig eksamination?

1. Når den studerende befinder sig i udlandet eller meget langt fra campus
2. Når censor geografisk befinder sig langt fra det campus, hvor eksaminationen skal foregår
3. I situationer hvor både censor, vejleder og/eller studerende befinder sig langt fra hinanden f.eks. i hvert sit land

Foreløbige erfaringer

Der er gennemført mange mundtlige eksaminationer via Adobe Connect. Erfaringerne fra både studerende, censorer og eksaminatorer har været meget positive. Personer der ikke har gennemført mundtlig online eksamination forestiller sig ofte, at de vil savne nærvær:

”Jeg var meget spændt på det, om man ville savne nærvær, men det var ikke tilfældet. Jeg er meget positiv, det må jeg sige.”
Censor efter et kandidatforsvar