Eksaminer i Adobe Connect

Forberedelse inden eksamen

Grundig forberedelse er afgørende for en tilfredsstillende gennemførelse af en mundtlig eksamination via Adobe Connect.

1. Rigtig valg af lokalitet: F.eks. valg af Campus, hvis der er usikkerhed omkring hjemme- eller arbejdsforbindelse m.m.


       Opgave: Teknisk og didaktisk personale ved institutionen, der afholder eksamen.

2. Plan for opsætning af udstyr, efter valg af lokalitet.

      Opgave: Teknisk og didaktisk personale ved institutionen, der afholder eksamen.

3. Anskaffelse og konfiguration af det nødvendige udstyr til alle deltagere -  dvs. kablet internetforbindelse, computer, headset og webcam (eksisterende udstyr kan ofte anvendes). 

      Opgave: Teknisk og didaktisk personale ved institutionen, der afholder eksamen.

4.
 Installation af Adobe Connect Add-in på alle computere, der anvendes til eksamen.

      Opgave: Teknisk og didaktisk personale ved institutionen, der afholder eksamen.


5. Test af den faktiske opsætning, og det faktiske udstyr, der anvendes til eksaminationen. 

      Opgave: Teknisk og didaktisk personale ved institutionen, der afholder eksamen, samt eventuel underviser og censor. 

6. Kort introduktion til Adobe Connect for censor, eksaminator og den studerende. Det kan typisk foregår online, og kan gøres på mellem 15-30 minutter.


      Opgave: Didaktisk personale eller superbruger ved institutionen, der afholder eksamen, samt underviser, censor og studerende.

7. Alle logger ind i møderummet 20 minutter før eksaminationen starter for at gennemføre en lydtest.

      Opgave: Didaktisk personale eller superbruger ved institutionen, der afholder eksamen, samt underviser, censor og studerende.


8. Live support via nettet eller på stedet (standby-funktion). 

      Opgave: Didaktisk personale eller superbruger ved institutionen, der afholder eksamen.

Scenarie 1: Vejleder og censor befinder sig i samme lokale

Lokalitet:

Vejleder og censor befinder sig i samme lokale og anvender en fælles computer med webcam (internt eller eksternt). Den studerende befinder sig på et af universitetet godkendt sted og er under opsyn jf. eksamensbekendtgørelsen. Typisk på et andet universitet, en anden uddannelsesinstitution eller en ambassade. 

Scenarie 1 Lokalitet A Lokalitet B Lokalitet C Lokalitet D
Vejleder / Eksaminator          X      
Censor          X      
Studerende            X    
Live support              X  

Udstyr:

For de personer, der deltager fra samme lokation, anvendes en speakerphone som mikrofon; f.eks. ClearOne Chat 150 USB - pris ca. 3000 DKK. Alternativ: f.eks. Jabra Speak 410 - pris ca. 800 DKK.

Hvis der kun er én deltager på en lokation, anvendes et headset, eller mikrofon i ekstern USB-kamera, eller i sidste instans intern mikrofon i computeren. Det bedste resultat fås med et USB headset og det værste resultat fås typisk med intern mikrofon i computeren.

Scenarie 2: Deltagerne befinder sig på forskellige lokaliteter

Lokalitet:

I dette scenarie befinder alle deltagere sig på forskellige lokaliteter. Censor og vejleder opholder sig enten hjemme eller på sin arbejdsplads og den studerende på en uddannelsesinstitution. 

Scenarie 2 Lokalitet A Lokalitet B Lokalitet C Lokalitet D
Vejleder / Eksaminator          X      
Censor                    X    
Studerende                      X  
Live support                          X

Udstyr:

Som mikrofon anvendes et headset (gerne et USB-headset), eller mikrofon i eksternt USB-kamera, eller i sidste instans computerens integrerede mikrofon. Førstnævnte giver den bedste lyd.

Scenarie 3: Vejleder og studerende befinder sig på samme lokalitet

Lokalitet:

Vejleder og studerende befinder sig på samme lokalitet (samme lokale). Censor befinder sig på uddannelsesinstitution, der har ansvaret for eksamen.

Scenarie 3 Lokalitet A Lokalitet B Lokalitet C Lokalitet D
Vejleder / Eksaminator                   X    
Censor Udd.Institution                 
Studerende           X                     
Live support              X           

Udstyr:

Både den studerende og vejleder/eksaminator skal have hver en computer til rådighed. I stedet for headset til hver computer skal der her anvendes en speakerphone tilsluttet eksaminators computer. Eksaminator og studerende kan herved tale frit ud i rummet og begge høre censor via den anvendte speakerphone.

Censor, der befinder sig på uddannelsesinstitutionen, der har ansvaret for eksamen, skal typisk bare sætte sig til computeren og tage headset på. IT-service eller andre har forberedt det lokale setup, så der kræves minimal teknisk kompetence af censoren til at kunne gennemføre eksaminationen. Behovet opstår f.eks. hvis censor ikke selv har det nødvendige udstyr dvs. computer, webcam og headset eller en for ringe internetforbindelse. Ulempen for censor er, at censoropgaven kunne være løst hjemmefra, hvis censors IT-udstyr og internetforbindelse havde været af en passende kvalitet.

Scenarie 4: Censor deltager fra hjemmet eller fra arbejdspladsen

Lokalitet:

Censor deltager fra hjemmet eller fra arbejdspladsen. 

Scenarie 4 Lokalitet A Lokalitet B Lokalitet C Lokalitet D
Vejleder / Eksaminator                   X    
Censor Hjemme/Arbejdet                
Studerende           X                     
Live support              X           

Udstyr:

For eksaminator og studerende er situationen her den sammen som i scenarie 3 med hensyn til setup af computer og speakerphone. Når censoropgaven sker fra hjemmet eller arbejdet, skal censor have kendskab til de mest basale elementer i Adobe Connect, som f.eks.

  1. Hvilken computer, webcam, headset og netforbindelse kan bruges
  2. Hvordan logger jeg ind i et møderum
  3. Hvordan aktiverer jeg min mikrofon og mit webcam

Syddansk Universitet har gode erfaringer med gennemførelse af korte 30 minutters online forberedelseskurser i Connect, som dækker behovet. Censor får herved både kendskab til Connect og samtidig tjekkes at computer, internet, webcam og headset virker efter hensigten.

Foretages censoropgaven fra arbejdspladsen vil det ofte være nødvendigt at få support fra sin lokale IT-enhed. Det kan ikke anbefales, at censoropgaven løses fra et åbent kontorlandskab.

Scenarie 5: Censor og studerende deltager fra samme lokale

Lokalitet:
Censor og studerende deltager fra samme lokale. Under voteringen forlader den studerende lokalet. 

Scenarie 5 Lokalitet A Lokalitet B Lokalitet C Lokalitet D
Vejleder / Eksaminator                   X    
Censor            X              
Studerende            X                         
Live support              X          

Udstyr:

Som i scenarie 3 anvender censor og studerende en speakerphone og to computere, da de deltager fra samme lokale. Der skal i denne situation være en person til stede, som kan opstille det nødvendige udstyr, logge ind i møderummet for censor og studerende og sikre, at lyd og webcam virker efter hensigten. Da censor og studerende sidder ved hver deres computer, bør de have et minimumskendskab til systemet.