Print på ABSALON printer fra en Mac computer

Det nye printsystem Papercut giver mulighed for at man kan printe fra en Mac. Du skal have en gyldig absalon-mailadresse og være tilsluttet absalon net. Studerende skal have penge på kopi- printkontoen for at kunne printe.

Se den nyeste vejledning på linket her.