Print på ABSALON printer fra en Windowscomputer

Printsystemet Papercut giver mulighed for at man kan printe fra en Windowscomputer. Du skal have en gyldig ABSALON mailadresse og være tilsluttet ABSALON Net.

OBS: Denne vejledning dækker af tekniske årsager kun computere tilhørende ABSALON ansatte. Studerende skal benytte print.pha.dk og uploade via webprint eller sende via email til print@pha.dk.

Se den nyeste vejledning på linket her.