Personlige værktøjer

Find menupunktet Personlige værktøjer

Find menupunktet Personlige værktøjer

Klik på den lille hvide trekant for at åbne de personlige værktøjer.

Mulighederne i Personlige værktøjer

Mulighederne i Personlige værktøjer

Her er de personlige værktøjer der er tilgængelige. Det kan godt tænkes at der kommer flere muligheder efterhånden.

Søg

Søg

Søgefunktionen har 3 funktioner

  • Kontakter - her kan man søge efter kontakter man har lov til at se
  • Indhold - her er det selve indholdet i fronterrummene man er medlem af, man kan søge på
  • Liste over venner - her kan man lave en liste over særlige medlemmer (venner som man selv vælger)

Mit arkiv

Mit arkiv har stort set de samme funktoner som arkivet i fronterrum. Forskellen er dog at kun brugeren selv kan se indhold i Mit arkiv. Hvis man skal dele noget fra Mit arkiv, så må man kopiere det over i et fronterrum.

Google Docs

I Absalon har alle adgang til Google Docs. For at lette adgangen til Google Docs, har vi lavet et link dertil inde i Personlige værktøjer.

Huskelapper

Huskelapper

En funktion som kan bruges til at sende personlige beskeder til andre fronterbrugere.